โรงเรียนบ้านแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแวง 

  1.นายสายยนต์  คุณละ               ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.นางอ้อมฤทัย  โคตรเครื่อง       กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3.นายสมัคร  เจริญสุข                กรรมการผู้แทนครู

  4.นายเสถียร  ภูดวงดาด             กรรมการผู้แทนองค์การชุมชน

  5.นายสาคร  สุนารักษ์                กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.นางประกายแก้ว  ไชยรบ         กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7.นายบัวพา  พรมวัง                  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8.นางรุ่งนภา  แสนอุบล              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวง   กรรมการและเลขานุุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-25 11:17:30 น.

โรงเรียนบ้านแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-729372 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อภิวัฒน์ อ่อนสุระทุม โทรศัพท์: 0845333414 อีเมล์: onsuratoom2525@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]