โรงเรียนบ้านแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา(Philosophy of Education)

                  คุณธรรม  นำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง

   

  วิสัยทัศน์ (Vision)

  ภายในปี 2557 โรงเรียนบ้านแวง จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ใส่ใจสุขภาพ  รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-25 11:17:30 น.

โรงเรียนบ้านแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-729372 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อภิวัฒน์ อ่อนสุระทุม โทรศัพท์: 0845333414 อีเมล์: onsuratoom2525@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]