โรงเรียนบ้านนางัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •        โรงเรียนบ้านนางัว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2482 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นาย คำภา โคแก้ว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก และนายไผท จันลือชัย เป็นครูประจำชั้นรวมทั้งหมดมีครู 2 คน เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีพิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2482 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านนางัวเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน

           ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2482 ชาวบ้านได้จัดหาที่ดินสำหรับปลูกสร้างอาคารเรียนในเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน แต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและในระหว่างนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครูทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนหลายครั้งจนถึง พ.ศ.2505 มีนายสอน  โสมศรีแพง ซึ่งมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาและชาวบ้านจัดหาไม้เพื่อเตรียมสร้างอาคารขึ้นในพื้นที่ที่เตรียมไว้

           เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศง2509 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากราชการเป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และได้จัดทำการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก เสร็จเรียบร้อยในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน ต่อมาจึงย้ายจากศาลาวัดบ้านนางัวมาเปิดทำการสอนที่โรงเรียนแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2509 เป็นต้นมา

           


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-25 11:47:36 น.

โรงเรียนบ้านนางัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-720075 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสายสุนีย์ สีสถาน โทรศัพท์: 0965652395 อีเมล์: sseesathan65@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]