โรงเรียนบ้านนางัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร

  2.มุ่งมาตรฐานการจัดการศึกษา

  3.พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

  4.เน้นคุณภาพ และคุณธรรมนำความรู้สู่ผู้เรียน

  5.เพียรสัมพันธ์กับชุมชน

  6.สนใจสภาพแวดล้อม

  7.มีความพร้อมด้านสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้

  8.มุ่งเชิดชู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-25 11:47:36 น.

โรงเรียนบ้านนางัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-720075 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสายสุนีย์ สีสถาน โทรศัพท์: 0965652395 อีเมล์: sseesathan65@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]