โรงเรียนบ้านคำไชยวาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

   

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำไชยวาน

  ลำดับที่

  ชื่อ  -  สกุล

  ตำแหน่ง

   

   

  1.

  2

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

   

   

  นายสนั่น  โนนยะโส

  นางสุภาณี   พรมสวัสดิ์

  นางมัทนา  แสงส่อง

  นายสดใส  แสนท้าว

  นายวิรัตน์  นามเที่ยง

  นางแตงอ่อน  สารพัฒน์

  นายบุญจันทร์  ภูลังกา

  นายมงคล  สารพัฒน์

  นายวิวัฒน์  กุตัน

   

  ประธานกรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการและเลขานุการ

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-30 14:15:31 น.

โรงเรียนบ้านคำไชยวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตนา เกษทองมา โทรศัพท์: 0907879455 อีเมล์: rat000111222@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]