โรงเรียนบ้านคำไชยวาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


  • คณะกรรมการนักเรียน
  • เด็กหญิงสุธาดา ทองนาเมือง ประธานนักเรียน เด็กหญิงรินรดา วัดไชยสงค์ รองประธานนักเรียน เด็กหญิงนันธิดา แสงตะวัน กรรมการ เด็กหญิงเกศกนก เมืองระรื่น กรรมการ เด็กชายเอกภพ ชัยชนะ กรรมการ เด็กชายจตุรวัฒน์ วินสตัน กรรมการ เด็กชายธนารักษ์ เชือกฟาง กรรมการและเลขานุกสร้าง นายจันทร์ทา ปานา ครูที่ปรึกษา
    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนบ้านคำไชยวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตนา เกษทองมา โทรศัพท์: 0907879455 อีเมล์: rat000111222@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]