โรงเรียนบ้านคำไชยวาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

            “โรงเรียนบ้านคำไชยวาน  มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  ชำนาญเทคโนโลยี มีความเก่งด้านกีฬา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้

  บริหารจัดการได้ตามหลักธรรมาภิบาล”

   

  ปรัชญา

  แข็งแรง   เก่ง  ดี  มีสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสกลใจ ช่วยรักษา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสกล ช่วยรักษา

 • นางมัทนา แสงส่องสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,181
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำไชยวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตนา เกษทองมา โทรศัพท์: 0907879455 อีเมล์: rat000111222@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]