โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลพื้นฐาน

  ข้อมูลทั่วไป  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล  ตั้งอยู่เลขที่  135  หมู่  12  บ้านไผ่หลวง  ตำบลหนองหลวง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 47110

                      พื้นที่ทั้งหมด  47  ไร่  1 งาน  89  ตารางวา  แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษร  ตั้งอยู่ที่ราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียน  สน.686  เนื้อที่  34  ไร่  - งาน  37  ตารางวา

  มีเขตพื้นที่บริการ  9  หมู่บ้าน  ได้แก่

                      1.  บ้านหนองหลวง  หมู่ที่  1                   2. บ้านหนองหลวงน้อย  หมู่ที่  3         3.  บ้านหนองผือ  หมู่ที่  4         4.  บ้านนาอ้อม  หมู่ที่  7     5.  บ้านโคกน้ำเกลี้ยง  8

                      6.  บ้านโคกก่อง      หมู่ที่  9                   7.  บ้านหนองหลวงวัฒนา  หมู่ที่  10    8.  บ้านหนองเม็ก  หมู่ที่  11      9.  บ้านไผ่หลวง  หมู่  12

  ทำเนียบผู้บริหารในสถานศึกษา 

                     1. นายแพง  คำปีคุณ     ดำรงตำแหน่ง  ปี  2464-2465     2.  นายใบ  มูลศึกษา     ดำรงตำแหน่ง  ปี  2465 - 2467     3.  นายพันธ์  มิ่งขวัญ  ดำรงตำแหน่ง ปี 2467-2470

                     4. นายเนียน  สกุลิมงค์  ดำรงตำแหน่ง  ปี  2470-2475     5.  นายกังวาล  ปัจรัก    ดำรงตำแหน่ง  ปี   2475-2476       6.  นายกวด  แก้วคำแสน ดำรงตำแหน่ง ปี 2476-2478

                     7. นายกังวาล  ปัจรัก    ดำรงตำแหน่ง  ปี  2478-2486      8.  นายนเรศ  เมืองแทน  ดำรงตำแหน่ง ปี  2486-2489      9.  นายไพโรจน์  สุทธิอาจ  ดำรงตำแหน่ง ปี 2486-2489

                    10. นายวิสุทธิ์  ธิโสภา  ดำรงตำแหน่ง ปี 2489-2492       11. นายเนียน  สกุลิมงค์  ดำรงตำแหน่ง  ปี 2492-2501       12. นายชูศักดิ์  ไชยบุตร  ดำรงตำแหน่ง ปี 2501 -2503

                    13. นายไพโรจน์  สุทธิอาจ   ดำรงตำแหน่ง ปี 2503-2505  14. นายประจิต  สอนไชยยา  ดำรงตำแหน่ง ปี 2505-2508  15.  นายศุภชัย  เชียงราช ดำรงตำแหน่ง ปี 2508-2518

                   16. นายชูศักดิ์  ไชยบุตร  ดำรงตำแหน่ง  ปี 2518-2520     17. นายชัยวัฒน์  ประชุม  ดำรงตำแหน่ง  2520-2521           18. นายศุภชัย  เชียงราช  ดำรงตำแหน่ง  ปี 2521-2526

                   19. นายพรหมมา  ถาบุตร  ดำรงตำแหน่ง ปี 2527-2542     20. นายเริงศักดิ์  เพชรคำ ดำรงตำแหน่ง 2542- 2546         21. นายพล  ยันตะพันธ์  ดำรงตำแหน่ง  ปี  2546-2547

                   22. นายวีระชน  ธิมะสาร  ดำรงตำแหน่ง  ปี 2547-2548     23. นายเข็มเพชร  กองแก้ว  ดำรงตำแหน่ง 2548-2550       24. นายบรรจง  ไชยเชษฐ์  ดำรงตำแหน่ง ปี 2550-2552   

                   25. นายเทิดชัย  อุุทัยวี  ดำรงตำแหน่ง ปี 2552-2559       26.  นางมะลิวัลย์  เขื่อนศิริ   ดำรงตำแหน่ง ปี 2559 - ปัจจุบัน

          

        

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรรณสงวน วงศ์บาตร

 • นางลำดวน เริ่มรักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,222
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-161112 อีเมล์: nongluang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกิติศักดิ์ ถาบุตร โทรศัพท์: 0895699459 อีเมล์: kopkop2515@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]