• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ลำดับ

  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

  1.

    นายประมวล  ศรีมา  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.

    นางสาวรัชยา กาจันทร์   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3.

    นางลักษณ์ขณา บัวโฮง  กรรมการผู้แทนครู

  4.

    นางนิภาพร  วิชัยพรหม           กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.

    นายทิพโสตะ  พิมพาเลีย        กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.

    นายสุรศักดิ์  วรรณพัฒน์          กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7.

    นายประดิษฐ์  สายกัน              กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8.

    นายนิรันดร์  วงศ์อนุ             กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  9.

    นายเฉลิมชัย  ประทุมพงษ์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  10.

    นายไพริน  ประทุมพงษ์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  11.

    นายผดุง  ทิพย์ทอง       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  12.

    นายจีราวัฒน์  บุญพูล        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  13.

    นางประไพรศรี บุราณสาร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  14.

    นายสมานชัย แก้วปัดสิน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  15.

    นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผอ.ร.ร.หนองหลวงวิทยานุกูล   กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-16 19:22:28 น.

โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-161112 อีเมล์: 1047540408@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายกิติศักดิ์ ถาบุตร โทรศัพท์: 0895699459 อีเมล์: kopkop2515@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]