โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายประมวล  ศรีมา               ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นางรจนา  อ่อนจันทร์            กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นายวีระชัยว  วัฒนาเนตร       กรรมการผู้แทนครู

  4. นางนิภาพร  วิชัยพรหม         กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายทิพโสตะ  พิมพาเลีย       กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6. นายสุรศักดิ์  วรรณพัฒน์        กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7. นายประดิษฐ์  สายกัน            กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8. นายนิรันดร์  วงศ์อนุ               กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  9. นายเฉลิมชัย  ประทุมพงษ์      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  10. นายไพริน  ประทุมพงษ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  11. นายนราวิชญ์  สายกัน         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  12. นายผดุง  ทิพย์ทอง           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  13. นายประวิทย์  เพชรนอก     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  14. นายจีราวัฒน์  บุญพูล        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  15. ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนงคราญ ไชยจันทร์

 • นางลำดวน เริ่มรักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,748
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-161112 อีเมล์: nongluang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกิติศักดิ์ ถาบุตร โทรศัพท์: 0895699459 อีเมล์: kopkop2515@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]