โรงเรียนบ้านดอนหัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2560

  1.  นายสว่าง  ต้นเกตุ                             ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2.  นายเกรียง  สงวนรำ                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.  นางสงบ  เริ่มศรี                                กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  4. นายนิกรชัย  แสนสุทธิ                        กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.  นายสุพจน์  กาหลง                           กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  6.  นายวิเวช  สงวนพรหม                      กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  7.  นางจุไลวรรณ  สว่างโศก                   กรรมการผู้แทนข้าราชการครู

  8.  นายหลาง  บุญทศ                           กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  9.  นายสุรเกียรติ  รวมธรรม                    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนบ้านดอนหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-099357 อีเมล์: donhun-hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางศิริวรรณ์ ทะสี โทรศัพท์: 082-1038094 อีเมล์: krukung55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]