โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ  ก่อตั้งเมื่อ ปีพุทธศักราช 2476 ที่ศาลาวัดโพธิ์ชัย บ้านห้วยเหล็กไฟ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เปิดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  โดยมี

  นายเครื่อง  หอมไกรลาศ  เป็นครูใหญ่  ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเอกเทศ  ขนาด  3 ห้องเรียน  ในบริเวณที่ดินของโรงเรียน

             ในปี พ.ศ.2513  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง  3 ห้องเรียน ค่าก่อสร้าง 99,000 บาท โดยได้ก่อสร้างที่ดินซึ่งทางนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จัดสรรให้เนื่องจากผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนน้ำอูนในที่ดิน 42 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา

             ในปี พ.ศ.2514 ได้รับเงินชดเชยค่าน้ำท่วมจากการชลประทาน 172,345 บาท  เป็นค่ารื้อถอน และสิ่งปลูกสร้างได้ก่อสร้างอาคารใหม่ 1 หลัง 4 ห้องเรียน

             ในปี  พ.ศ.2514  ได้ย้ายนักเรียนชั้น ป.3,4,5,6,7  ขึ้นมาเรียน

             ในปี  พ.ศ. 2516  ได้ย้ายนักเรียนชั้น ป.1-2  ขึ้นมาเรียนในสถานที่ใหม่ทั้งหมด

             ในปี  พ.ศ.2518  ได้รับเงิน กสช. มาสร้างหอประชุมและเสาธงหลัก

             ในปี  พ.ศ.2519 ได้รับเงิน กสช. มาทำการซ่อมแซม อาคารเรียนหลังที่ 1 และหลังที่ 3

   และได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อีก 2 หลัง

             ในปี  พ.ศ.2520  ทางโรงเรียนได้รับเงินชดเชยค่าน้ำท่วม จึงได้จัดทำรั่วรอบบริเวณโรงเรียน

  ซุ้มประตู  ตู้เก็บอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น  ซื้อกลองพาเหรด ฝังท่อระบายน้ำ

             ในปี  พ.ศ. 2526  ได้รื้อถอนอาคารเรียนขนาด 5 ห้องเรียน  ที่ชำรุด ไม้วัสดุที่เหลือได้จัดทำ

  โรงครัว 1 หลัง เรือนเพาะชำ 1 หลัง โต๊ะรับประทานอาหาร 25 ชุด และได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 จำนวน 1 หลัง  4 ห้องเรียน

             ในปี  พ.ศ.253  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน จำนวน 9 คน เป็นการเปิดตามโครงการนำร่อง ขยายโอกาสทางการศึกษา สอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:10:12 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทองใบ ธุระนนท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรอนงค์ ปาละคะ

 • นางวัชรา ขันละสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,998
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: hueylekfai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยณรงค์ นนสุราช โทรศัพท์: 0833468440 อีเมล์: hueylekfai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]