• ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม

               โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2465 โดยรองอำมาตย์โทพระราชกิจภัคดี  นายอำเภอวานรนิวาสเป็นผู้จัดตั้ง  อาศัยศาลาโรงธรรมวัดบ้านหนองบัวสิม เป็นสถานที่เล่าเรียน ดำรงอยู่ ด้วยเงินศึกษาพลี  จัดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมข้อมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาแก้ไขหลักสูตรใหม่จัดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อมาจัดหลักสูตรใหม่อีกจัดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงปีการศึกษา 2516 และในปีการศึกษา 2517 ได้จัดชั้นเรียนระดับประถมปลายคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

        ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาการศึกษาเปิดการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมจึงเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-01 10:19:28 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: 47030095@sakonnakhon3.go.th ,nongbuasimschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสถิตย์ ไกยะวรรณ์ โทรศัพท์: 0872211075 อีเมล์: daengdragon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]