โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •             ประวัติโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ

                   โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ เดิมชื่อ “โรงเรียนวัดบ้านโพนทอง” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ ใช้ศาลาการเปรียญวัดสว่างโพนทอง  ตำบลเหล่าโพนค้อ เป็นอาคารเรียน  มีนายคาย  ไทยเหนือ  เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๕  นายแพ  สุวรรณจักร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านโพนทอง ไปจับจองที่ดินว่างเปล่าและขอรับบริจาคที่ดินเพิ่มเติม (สถานที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียน) จากนั้นรับบริจาคตัวไม้สมบทกับทางราชการเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลเหล่าโพนค้อ ๔ (โพนทองประชาอุทิศ ) มีนักเรียนจากหลายหมู่บ้านมาเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ” มาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๕  ทางราชการได้อนุมัติให้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗  นับเป็นโรงเรียนแรกในเขตภาคตะวันออกของอำเภอเมืองสกลนคร 

                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีหมู่บ้านในเขตบริการ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อยดอนปอ และหมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนทองวัฒนา ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร มีนายอุเทน  ทองสวัสดิ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าทุกๆ ด้าน  เพื่อสนองตามนโยบายของทางราชการให้ดีที่สุด

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-25 14:38:21 น.

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042766277 อีเมล์: phonthong.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวัฒนา คำโสมศรี โทรศัพท์: 0621027656 อีเมล์: wattana8786@outlook.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]