โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                      รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ

                                          (28 มีนาคม 2559 – 27 มีนาคม 2563)

  1. นายอนงค์  พรมเชษฐา                                     ประธานกรรมการ
  2. นายณรงค์  ฐานพรม                                        กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  3. นายพิทักษ์  สุภาทอง                                           กรรมการผู้แทนครู
  4. นายนิคม  สีลาเคน                                          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. นายวิไล  ฮังโยธา                                           กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. นายวรเพียร  ฮังโยธา                                       กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  7. พระอธิการ ยงยุทธ วราสโย                               กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  8. นายแสงพระจันทร์  สุภาทอง                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ        กรรมการและเลขานุการ
   (นายอุเทน  ทองสวัสดิ์)                                               

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-25 14:38:21 น.

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042766277 อีเมล์: phonthong.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวัฒนา คำโสมศรี โทรศัพท์: 0621027656 อีเมล์: wattana8786@outlook.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]