โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •                          ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

  ที่

  ชื่อ-สกุล

  วุฒิการศึกษา

  ดำรงตำแหน่งระหว่าง

  หมายเหตุ

  ๑๐

  ๑๑

  ๑๒

  ๑๓

  ๑๔

  ๑๕

  ๑๖

  ๑๗

  นายคาย     ไทยเหนือ

  นายแผลง   กัลยาเรือน

  นายคำไพ   ฝ่ายคำตา

  นายเกษตร    แสนวงศ์

  นายแพ    สุวรรณจักร

  นายจวน    แก้วเวียงเดช

  นายบันลือ    ตินอาสา

  นายทองใบ    ทัศคร

  นายชื่น     ธนะคำดี

  นายไพโรจน์   เพชรคำ

  นายเพชร     ทัศคร

  นายวีระวัฒน์   แสนภูวา

  นายเขียน   มาลีลัย

  นายอุทัศ   บุญนาค

  นายมนัส   โกมินทรชาติ

  นางสาวผุดผ่อง   อัคฮาดศรี

  นายอุเทน  ทองสวัสดิ์

  ป.๓

  พ.

  ป.

  พ.ม.

  ป.

  พ.ม.

  พ.

  พ.ป.

  พ.ป.

  พ.ป.

  พ.ม.

  พ.ม.

  พ.ม.

  ค.บ.

  ค.บ.

  ศษ.ม.

  ค.ม.

  พ.ศ. ๒๔๖๕ - พ.ศ.๒๔๗๑

  พ.ศ.๒๔๗๑ - พ.ศ.๒๔๗๔

  พ.ศ. ๒๔๗๔ -พ.ศ.๒๔๗๗

  พ.ศ.๒๔๗๗ - พ.ศ.๒๔๗๙

  พ.ศ. ๒๔๗๙ -พ.ศ.๒๔๘๗

  พ.ศ.๒๔๘๗ - พ.ศ.๒๔๘๗

  พ.ศ. ๒๔๘๗ - พ.ศ.๒๔๙๑

  พ.ศ.๒๔๙๑ - พ.ศ.๒๔๙๕

  พ.ศ. ๒๔๙๕ - พ.ศ.๒๕๐๖

  พ.ศ.๒๕๐๖ - พ.ศ.๒๕๐๗

  พ.ศ.๒๕๐๗ - พ.ศ.๒๕๑๖

  พ.ศ.๒๕๑๖ - พ.ศ.๒๕๑๖

  พ.ศ. ๒๕๑๖ - พ.ศ.๒๕๒๑

  พ.ศ.๒๕๒๑ - พ.ศ.๒๕๓๑

  พ.ศ๒๕๓๑ - พ.ศ.๒๕๓๙

  พ.ศ.๒๕๓๙ - พ.ศ.๒๕๕๘

    พ.ศ.๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-25 14:38:21 น.

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042766277 อีเมล์: phonthong.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวัฒนา คำโสมศรี โทรศัพท์: 0621027656 อีเมล์: wattana8786@outlook.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]