• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •           คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกลางนาดื่อ          
   

       
     
        นายพาดี นาพรม    
        ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
     


   
   
   
    พระครูวิชัยสารคุณ   พระสมุห์ประทักษ์ ธมฺธโร   นายสุรชัย  วงศ์ตาผา
    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการผู้แทนครู

   
     
   
    นางประเปรียว ปุ่งคำน้อย   นายสีพันธ์  โคตรวังอวน   นายสมเกียรติ  ลุนงามหาร
    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่น

   
   
        
    นายศุภชัย  แสนเสน   นายสถิต  บรรผนึก   นายชม  ทิพย์สุวรรณ
    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   
   
    
   
   
    นายสนอง  จันทร์เจริญ   นายบุญเลิศ  บรรผนึก   นายองอาจ  โคตรหาซาว
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   
   
       
    นายสนอง  บรรผนึก       นางกษมน  มังคละคีรี
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-05 14:28:44 น.

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 081-739-0095 อีเมล์: klangnadua@klang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ทินกร พรหมเทศ โทรศัพท์: 0819659258 อีเมล์: tinnakorn@klang.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]