• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  
   
        วิสัยทัศน์ของโรงเรียน     
   
                          โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ น่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน
                มีความรู้สู่สากล บนฐานความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี 
                                 ภาคีงานอาชีพ  สร้างคนดีสู่สังคม
   
   
       ปรัชญาโรงเรียน     
   
                          ปัญญา คือ แสงสว่างแห่งชีวิต
   
   
       คำขวัญโรงเรียน     
   
                          มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
   
   
       เอกลักษณ์     
   
                          "รู้หน้าที่"        
   
   
       อัตลักษณ์     
   
                          มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-05 14:28:44 น.

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 081-739-0095 อีเมล์: klangnadua@klang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ทินกร พรหมเทศ โทรศัพท์: 0819659258 อีเมล์: tinnakorn@klang.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]