• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 1.

  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

  2.

  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  3.

  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  4.

  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  5.

  พรบ.คุ้มครองเด็ก

  6.

  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

  7.

  วินัยข้าราชการครู

  8.

  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม

  9.

  จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

  10.

  สมรรถนะวิชาชีพครู

  11.

  ระเบียบสถานศึกษา

  12.

  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อปฏิบัติอื่นๆ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-11 10:47:02 น.

โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042702201 อีเมล์: pct_47032010@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสินี อุดมแสน โทรศัพท์: 0630234696 อีเมล์: ๊Udomsanfon44@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]