โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042786023 อีเมล์: songdaowitmaster@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กมลรัตน์ จำปาจันทร์ โทรศัพท์: 042786023 อีเมล์: songdaowitmaster@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]