• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลและสูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยโลก ภายในปี 2563  รวมทั้งลดช่องว่างของโอกาสและคุณภาพการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:54:28 น.

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042709142 อีเมล์: charoensin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สาวิตร โคตรสุโน โทรศัพท์: 0957565700 อีเมล์: sawit.khotsuno@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]