• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                                                    คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองฯ  ปีการศึกษา 2560

                                                1.เด็กชายวันเฉลิม ไชยเสนา             นักเรียนชั้น ม. 2                         ประธานกรรมการ

                                                 2.นายศุภวัฒน์  ลังกา                      นักเรียนชั้น ม.3                          รองประธานกรรมการ

                                                 3.เด็กชาย พีรพัทร เหลืองอ่อน         นักเรียนชั้น ม.2                          กรรมการ

                                                  4.  เด็กชายนันทวัฒน์ เหลืองอ่อน    นักเรียนชั้น ม.2                          กรรมการ

                                                  5. เด็กชายสินสมุทร   ดอกพุฒ        นักเรียนชั้น ม.2                          กรรมการ

                                                  6.เด็กชายดนุวัฒน์  เชื้อชุม              นักเรียนชั้น ม.2                         กรรมการ

                                                  7.เด็กชายพูนทรัพย์  แก่นลำพันธ์     นักเรียนชั้น ม.3                         กรรมการ

                                                  8.เด็กชายศตวรรษ หมั่นเหมาะ        นักเรียนชั้น ม.3                          กรรมการ

                                                   9.เด็กชายภูมิชัย  เชื้อชุม               นักเรียนชั้น ม.1                          กรรมการ

                                                 10.เด็กชายอภิชัย  สิมมา                 นักเรียนชั้น ป.5                          กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-06 15:27:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวตรีทิพย์ วิโย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรทัย มนารถ

 • นายชัยยพจน์ หงษาวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,474
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: banthatnoi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพโรจน์ สาเส็ง โทรศัพท์: 0954500326 อีเมล์: pirot2306@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]