โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)   เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลฝั่งแดงวัดพุทธสีมา  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๘๓  ขุนพนมอำนวยสุข  นายอำเภอธาตุพนมเป็นผู้จัดตั้งขึ้น  โดยใช้เงินงบประมาณการประถมศึกษา  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดพุทธสีมาเป็นสถานที่เล่าเรียน  ต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๒  จึงได้ย้ายออกมาอยู่โรงเรียนที่สร้างใหม่เป็นเอกเทศ ริมถนนหลวง  สายอำเภอนาแก  ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด  ๑๕  ไร่  ๑  งาน  ๓๐  ตารางวา

                           การจัดการเรียนการสอนครั้งแรกได้จัดเป็น  ๓  ชั้น  คือ  ชั้นเตรียมประถม  ชั้นประถมปีที่  ๑  และชั้นประถมปีที่  ๒  ปี  พ.ศ. ๒๔๘๕  โรงเรียนได้เปิดสอนถึงชั้นประถมปีที่  ๔  ในปี  พ.ศ.๒๕๑๓  ได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ปี  พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗  และในปี  พ.ศ. ๒๕๓๕  โรงเรียนบ้านฝั่งแดงได้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสของตำบลฝั่งแดง  และเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาจนถึงปัจจุบัน

                                  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้เปลี่ยนชื่อจาก  “โรงเรียนบ้านฝั่งแดง”  เป็น  “โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)”  โดยมี  พระเทพวรมุนี  เจ้าคณะจังหวัดนครพนม  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานองค์อุปถัมภ์โรงเรียน....


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-03 21:57:00 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาญศิลป์ ส่งเสริม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุชาดา ญาณจินดา

 • นางสาวปัญจพร สุวรรณมิตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,080
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 0-4205-8352 อีเมล์: banfangdaeng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุฑาภรณ์ หาญพรหม โทรศัพท์: 0882645458 อีเมล์: Nampik38@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]