โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)   เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลฝั่งแดงวัดพุทธสีมา  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๘๓  ขุนพนมอำนวยสุข  นายอำเภอธาตุพนมเป็นผู้จัดตั้งขึ้น  โดยใช้เงินงบประมาณการประถมศึกษา  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดพุทธสีมาเป็นสถานที่เล่าเรียน  ต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๒  จึงได้ย้ายออกมาอยู่โรงเรียนที่สร้างใหม่เป็นเอกเทศ ริมถนนหลวง  สายอำเภอนาแก  ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด  ๑๕  ไร่  ๑  งาน  ๓๐  ตารางวา

                           การจัดการเรียนการสอนครั้งแรกได้จัดเป็น  ๓  ชั้น  คือ  ชั้นเตรียมประถม  ชั้นประถมปีที่  ๑  และชั้นประถมปีที่  ๒  ปี  พ.ศ. ๒๔๘๕  โรงเรียนได้เปิดสอนถึงชั้นประถมปีที่  ๔  ในปี  พ.ศ.๒๕๑๓  ได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ปี  พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗  และในปี  พ.ศ. ๒๕๓๕  โรงเรียนบ้านฝั่งแดงได้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสของตำบลฝั่งแดง  และเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาจนถึงปัจจุบัน

                                  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้เปลี่ยนชื่อจาก  “โรงเรียนบ้านฝั่งแดง”  เป็น  “โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)”  โดยมี  พระเทพวรมุนี  เจ้าคณะจังหวัดนครพนม  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานองค์อุปถัมภ์โรงเรียน....


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:06:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช
 • แนะนำบุคลากร

 • นางณปภัช กฤตภัทร์ชูลาภ

 • นางรุ่งรัตน์ ชาติชำนิสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,325
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 0-4205-8352 อีเมล์: banfangdaeng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรปวีณ์ ธนัตนัคพันธ์ โทรศัพท์: 0895747555 อีเมล์: chutpavee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]