โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

        โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษา    โดยการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมนำความรู้               ก้าวทันเทคโนโลยี  ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  วิชชา จรณสมฺปนฺโน  โสเสฏฺโฐ  เทวมนุเส 

  ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติประเสริฐสุดในหมู่เทพและมนุษย์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:06:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปัญจพร สุวรรณมิตร

 • นางขนิษฐา รามางกูรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,402
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 0-4205-8352 อีเมล์: banfangdaeng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรปวีณ์ ธนัตนัคพันธ์ โทรศัพท์: 0895747555 อีเมล์: chutpavee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]