• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายรักชาติ  บัวชุม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ

  2.นายบรรเจิด  วังกะธาตุ   ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ

  3.นางสาวเสาวภรณ์  สาระโพธิ์  ผู้แทนครู  กรรมการ

  4.นายสง่า  ตีเฟื้อย   ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ

  5.นายเสถียร  เหลาบัว  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  6.นางสุวรรณี  ศรีกันชัย  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ

  7.พระครูคณิตศรกิจจานุยุต  ผู้แทนพระภิกษุ  กรรมการ

  8.นายบัญชา  ทองน้อย  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ

  9.นายอนันท์  บัวชุม   ผู้ทรคุณวุฒิ  กรรมการ

  10.นายวิทยา  ศรีธิราช  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ

  11.นายจงรวย  แสงอ่อน  ผู้ทรคุณวุฒิ  กรรมการ

  12.นายพรมทัศน์  เทพสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ

  13.นางลาวดี  วงศ์คำ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ

  14.นางวันนา  อนงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ

  15.นายสฤษดิ์  วิเศษแก้ว  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:19:18 น.

โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 589128 อีเมล์: plapakrat1@sanook.com
เว็บมาสเตอร์:: ประวินา สังข์สน โทรศัพท์: 0852443928 อีเมล์: naresuan.sd@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]