โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างตั้งอยู่ที่  เลขที่  6  หมู่ที่  9  ตำบลเรณูใต้  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  เขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้  เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2482  เดิมอาศัยศาลาวัดบ้านทุ่งสว่างเป็นที่เรียน  มี นายพุ  ยะสุรีย์  เป็นครูใหญ่คนแรก  มี   นายสุเมย์  ฉายวงศ์  เป็นครูน้อย  นักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนปีแรก  จำนวน  44  คน  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  แบ่งนักเรียนเป็น  2  ห้อง  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2508  คณะครูและชาวบ้านโดยการนำของ  นายวิสาร์ท  บัวชุม  ครูใหญ่  ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ฉ   จำนวน  6   ห้องเรียน  และได้ย้ายมาตั้งอยู่ในที่ที่ปัจจุบันจนบัดนี้  (และได้ใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1,  2,  อนุบาล  1,  2,  ห้องสมุด,  ห้องพยาบาล,  ห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์กีฬา

                 พ.ศ.  2523  ได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารอเนกประสงค์ (ทรงมลิลา)  กว้าง  6  เมตร  ยาง  15  เมตร  งบประมาณ  85,000  บาท

                 พ.ศ. 2532  ได้รับงบประมาณจาก  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวใต้ถุนสูง  ขนาด  4  ห้องเรียน  (แบบ  สปช. 105/29) และได้ ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างอีก  4  ห้องเรียน  เมื่อ  พ.ศ. 2540  ใช้เป็นห้องเรียน  ชั้นประถมปีที่  3, 4, ป.5, ป. 6, ห้องธุรการ,  ห้องผู้อำนวยการ,  ห้องวิทยาศาสตร์,  ห้องคอมพิวเตอร์,  ห้องปฏิบัติการภาษา

                 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง  มี นายจำลอง  กัตติยบุตร  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีครู 

  8  คน  อาคารเรียน  2  หลัง  อาคารประกอบ  1  หลัง  บ้านพักครู  1 หลัง  (ได้ขออนุญาตรื้อถอนแล้วเนื่องจากอายุการใช้งานนานและผุพังมาก)  ส้วม  2  หลัง      

                 นอกจากทางโรงเรียนจะได้งบประมาณจากหน่วยงานของรัฐแล้ว  ยังได้งบประมาณจากชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยทางโรงเรียนได้ทำบุญกองข้าวประจำปี  จึงได้สร้างที่แปรงฟัน  1  ที่  โรงเก็บจักรยานของนักเรียนและรถยนต์  ห้องน้ำพร้อมอ่างล้างหน้า  1  หลัง  2 ห้อง ด้านหลังเป็นโถปัสสาวะ  จำนวน  4  ที่


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:01:40 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 042534622 อีเมล์: tungsawang82@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุวัฒน์ โกพลรัตน์ โทรศัพท์: 0857396959 อีเมล์: Por1917@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]