• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2             ตั้งอยู่ที่ 126 หมู่ 3 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยเริ่มแรกได้ อาศัยศาลาวัดศรีษะเกษ เป็นสถานที่เล่าเรียนโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลโพนสวรรค์ เริ่มเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2481

  ต่อมาชาวบ้านนาหัวบ่อได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ต้องการสร้างโรงเรียนขึ้นเป็นเอกเทศเพื่อให้บุตรหลานได้มีที่ศึกษาเล่าเรียน จึงพร้อมใจกันของบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ ให้ย้ายสถานที่ก่อสร้างใหม่ บนเนื้อที่ซึ่งเป็นของชาวบ้าน ที่สงวนไว้เป็นที่สาธารณะประโยชน์มีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา โดยได้สร้างเป็น 2 ห้องเรียน มีมุขด้านข้างซึ่งเริ่มก่อสร้างในปี 2506 และเสร็จภายในปีนั้นเองโดยรัฐบาลสนับสนุนเป็นเงิน 20,000 บาท นอกนั้นชาวบ้านได้ร่วมบริจาคเงิน ค่าก่อสร้างทั้งหมด 250,000 บาทโดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และขยายเปิดจนถึง       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2521 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ต้องไปเรียนต่อที่โรงเรียน           บ้านโพนสวรรค์

            - ปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป.1 ฉ จำนวน หลังครู 9 คน นักเรียน 275 คน (ปัจจุบัน อาคารเรียนได้รื้อถอนแล้ว)

            - ปี พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 จำนวน 1 หลัง

  มีครู 15 คน นักเรียน 412 คน ภารโรง 1 คน

            - ปี พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวจำนวน 5 หน่วย จำนวน 1 หลัง

            - ปี พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ สปช.105/29 จำนวน 6 ห้องเรียน                      มีครู 17 คน นักเรียน 376 คน และได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นปีแรก

            - ปี พ.ศ. 2537 คณะครู-กรรมการศึกษา ศิษย์เก่าของโรงเรียนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินขยายออกไปทางด้านทิศตะวันตก จำนวน 3 ไร่ เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท    เนื่องจากที่ดินเดิมมีน้อย

            - ปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน                มีครู 17 คน นักเรียน 349 คน

            - ปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากสภาตำบลนาหัวบ่อ

  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 220 เมตร

            - ปี พ.ศ. 2546 ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ พ.ศ. 2546 

  ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2544

            - ปี พ.ศ. 2549 ได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกจาก สมศ. ครั้งที่ 1         และขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ จำนวน 8 ห้องเรียน

            - ปี พ.ศ. 2551 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคที่จังหวัดนครราชสีมา

            - ปี พ.ศ. 2552 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคที่จังหวัดอุบลราชธานี 

  และรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบ 2

            - ปี พ.ศ. 2553 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคที่จังหวัดอุดรธานี

            - ปี พ.ศ. 2554 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคที่จังหวัดมหาสารคาม

  และแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

            - ปี พ.ศ. 2554 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ

            - ปี พ.ศ. 2555 มีนักเรียนทั้งหมด 306 คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-29 12:05:18 น.

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: nahuabor.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา จ่าเห็ม โทรศัพท์: 0808060797 อีเมล์: krujintana.nb@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]