• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  ลำดับที่

  ชื่อ - สกุล

  ลายมือชื่อ

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  นายพัฒนา  โยลัย

  พัฒนา  โยลัย

  ประธานกรรมการ

   

  2

  นายสวน   โยลัย

  สวน   โยลัย

  ผู้แทนองค์พระภิกษุสงฆ์

   

  3

  นายบรรยง  มากอง

  บรรยง มากอง

  ผู้แทนผู้ปกครอง

   

  4

  นายชิษณุ  บางพรมบาง

  ชิษณุ  บางพรมบาง

  ผู้แทนองค์กรศิษย์เก่า

   

  5

  นายวิชัย  คลีสำ

  วิชัย  คลีสำ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

   

  6

  นายบรรลือศักดิ์  โยลัย

  บรรลือศักดิ์  โยลัย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  7

  นายวุฒิชัย  โยลัย

  วุฒิชัย  โยลัย

  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

   

  8

  นายทวีชัย  แก้วก่า

  ทวีชัย  แก้วก่า

  ผู้แทนครู

   

  9

  นายธีระพงษ์  วีระชานนท์

  ธีระพงษ์  วีระชานนท์

  กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-29 12:05:18 น.

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: nahuabor.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา จ่าเห็ม โทรศัพท์: 0808060797 อีเมล์: krujintana.nb@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]