• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  เด็กหญิงณัฐมนท์  เนืองทอง

  ประธานนักเรียน

  เด็กหญิงเมวีญา  แก้วคำแสน

  รองประธานนักเรียน

  เด็กหญิงอาทิตยา  นครวงค์

  เหรัญญิก

  เด็กหญิงปิยะธิดา  โยลัย

  ผู้ช่วยเหรัญญิก

  เด็กชายอดิเทพ  จริตรัมย์

  เลขานุการ

  เด็กหญิงสุนิตา  อ.ท.มาตย์

  ผู้ช่วยเลขานุการ

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-29 12:05:18 น.

โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: nahuabor.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา จ่าเห็ม โทรศัพท์: 0808060797 อีเมล์: krujintana.nb@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]