โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนนี้ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483  มีเนื้อที่  13  ไร่  2  งาน  20  ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา  2556  มีบุคลากรสายบริหาร 1 คน  สายผู้สอน  9 คน

    ครูอัตราจ้าง sp2 จำนวน 1  คน  ครูสอนเด็กพิเศษ  1  คน  ครูจ้าสอน  1  คน  ช่างไม้ 4  จำนวน  1  คน  รวมบุคลกรทั้งหมด  11  คน  มีนักเรียนรวมทั้งหมด  1  คน

    มีอาคารทั้งหมด  4  หลัง  ห้องพิเศษ  3  ห้องเรียน  มีหมู่บ้านในเขตบริการ  2  หมู่บ้านคือ  บ้านงิ้ว  หมู่ 8  และบ้านสร้างแก้ว  หมู่  12  เป็นหมู่บ้านชนบทเป็นกลุ่มชนไทโซ่  การคมนาคมไม่สะดวก

    ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และมีฐานะยากจน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:25:11 น.

โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: 042538130 อีเมล์: bangnew56@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวพล เป้ดทิพย์ โทรศัพท์: 08-62251686 อีเมล์: suwapon132@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]