โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1.  นายวีระชน  พร้อมทรัพย์    ประธานกรรมการสถานศึกษา                  6.  นายปรีชา  แก้วดานา              กรรมการผูแทนศิษย์เก่า

  2.  นายสาคร  โพนดวงกรณ์    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง                       7.  พระฉันทะกิจจานุยุต                กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  3.  นายสุวพล   เป้ดทิพย์        กรรมการผู้แทนครู                                    8.  นายธานินทร์  จันจุฬา             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  4.  นางแสง  จันจุฬา              กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน                   9.  นายทองเลื่อน  บุญเพ็ง            กรรมการและเลขานุการ

  5.  นายซาง  โพนแสนคำ        กรรมการตัวแทนองค์กรท้องถ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:25:11 น.

โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: 042538130 อีเมล์: bangnew56@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวพล เป้ดทิพย์ โทรศัพท์: 08-62251686 อีเมล์: suwapon132@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]