โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1.  เด็กหญิงพรพรรณ  สมรัตน์                     ประธาน                                 6.  เด็กชายธิเบศ  ไชยเดช             กรรมการ

  2.  เด็กหญิงศศิวิมล  มันอาษา                  รองประธาน                             7.  เด็กหญิงนัฐมล  มัยดีนาจ              กรรมการ

  3.  เด็กชายศรายุทธ    มันอาษา                 กรรมการ                                8.  เด็กชายอภิชาต  อ.ท.ศรี่             กรรมการ

  4.  เด็กหญิงวาสนา  โพนดวงกรณ์              กรรมการ                              

  5.  เด็กหญิงวิภาพร  ปากดี                          กรรมการ                              


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:25:11 น.

โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: 042538130 อีเมล์: bangnew56@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวพล เป้ดทิพย์ โทรศัพท์: 08-62251686 อีเมล์: suwapon132@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]