โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว  มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพกายและจิตที่ดี  มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์

    มาตรฐาน  การบริหารมีประสิทธิภาพ  ชมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ครูเป็นครูมืออาชีพ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:25:11 น.

โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: 042538130 อีเมล์: bangnew56@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวพล เป้ดทิพย์ โทรศัพท์: 08-62251686 อีเมล์: suwapon132@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]