โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ แต่เดิมสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แรก
  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2492 ได้ใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่โรงเรียนสตรีคำเที่ยงอนุสรณ์โดยนางสุจินต์ หิรัญรัต ศึกษา
  ธิการจังหวัดเชียงใหม่   พร้อมด้วย  นางประชุมพร อมาตยกุล ครูใหญ่ และ คณะครูได้ร่วมกัน บอกบุญผู้มีจิต
  ศรัทธาบริจาคปัจจัย จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น เปิดสอนนักเรียนในระดับชั้น   อนุบาล
  มีครูทำการสอน 3 คนคือ
         นางบุพพัณ นิมมานเหมินท์
         นางสาวสุภา เผ่าชัย
         นางสาวอุบล สายธร
         และมี นางประชุมพร อมาตยกุล เป็นครูใหญ่
         ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2497 ได้ย้ายมาเปิดทำการสอน ณ อาคารสร้างใหม่ที่วัดกิตติซึ่งเป็นวัดร้าง อัน
  เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนปัจจุบัน และเป็นที่ของราชพัสดุ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา มีนางบุพพัณห์ นิมมาน
  เหมินท์ เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน โดยได้เปิดสอนนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้น ประถมศึกษา
  ตลอดตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัด ขนาดใหญ่

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:16:07 น.

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โทรศัพท์: 053278427 อีเมล์: info@abcm.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายธวัฒชัย ใบโสด โทรศัพท์: 0819611888 อีเมล์: thawatchai@abcm.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]