โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
      นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร
  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
      นายประเทือง   ประทุม
  กรรมการสถานศึกษา
      นายสฤษดิ์    สุภาเลิศ
      นายสวัสดิ์     การะหงส์
      นางวิไลพร    กันทะวงค์
      นางสุจีรา  แสงปัน
      นายชัยรัตน์    ขันคำ
      นายจันทร์รุ่ง   ฐานที่
      นางยุรีย์    ชัยสุภา
      นายอินสม     ไวยเนตร
      นายทวี    ไชยแว่น
      นายคาชิต      อะเต๋า
      นายอุดมศักดิ์ วงค์ศรี
      นายศิริศักดิ์    ทาระ
      นายโสภณ     ท้าวแก้ว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-25 20:42:06 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-045125 อีเมล์: tkp_school_cm@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฐิตารีย์ แสงสุวรรณ โทรศัพท์: 0857159449 อีเมล์: ่jawbannok.ja@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]