โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  ( Vision )

  “  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา  ”

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  “สปฏิปนโน  ภวํโหตุ”   :  ผู้ประพฤติดีเป็นผู้เจริญ

   

  คำขวัญโรงเรียน

  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-25 20:42:06 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-045125 อีเมล์: tkp_school_cm@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฐิตารีย์ แสงสุวรรณ โทรศัพท์: 0857159449 อีเมล์: ่jawbannok.ja@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]