• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

  มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม

  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา

  และมักทักษะการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

  ส่งเสริมคุณธรรม  พัฒนาผลสัมฤทธิ์  ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:08:26 น.

โรงเรียนบ้านปางสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-346494 อีเมล์: pangsakschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิณมหัฒฆ์ มณีรัตน์พร โทรศัพท์: 053-346494 อีเมล์: pangsakschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]