โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ชื่อโรงเรียนสันป่าสักวิทยา      ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๒    ตำบลขี้เหล็ก    อำเภอแม่แตง    จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒       โทรศัพท์   ๐-๕๓๔๗-๑๔๘๗  

  โทรสาร ๐-๕๓๔๗-๐๐๐๐   e-mail : sanpasakwittaya@cme2.go.th      website: http://www.sanpasak.cme2.go.th/

  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖     เนื้อที่  ๑๘  ไร่ ๑ งาน  ๗ ตารางวา 

  เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๐    ตำบลขี้เหล็ก    อำเภอแม่แตง    จังหวัดเชียงใหม่

                          ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

             โรงเรียนสันป่าสักวิทยา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 2    บ้านแม่มาลัยตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่     เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2469  มีชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลแม่มาลัยเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที 1 - 3   มี นายกิม   พุทธนันท์  เป็นครูใหญ่ในปีพ.ศ. 2477  ได้ขอเปลี่ยนเป็น  โรงเรียนวัดสันป่าสัก  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6    ปี พ.ศ. 2516   ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง  เป็นโรงเรียนสันป่าสักวิทยา  โดยมีการขยายบริเวณโรงเรียนเพิ่ม รวมเนื้อที่ทั้งหมด  8  ไร่   3  งาน  32  ตารางวา   

            ปัจจุบันโรงเรียนสันป่าสักวิทยา มีพื้นที่ทั้งหมด 18  ไร่5 งาน 7  ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นโรงเรียนเครือข่ายแม่แตง 3  มี นายสมนึก   ริยะกาศ เป็นผู้อำนวยการ และ  นายพินิจ  แสงชูตระกูล  เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ในปีการศึกษา 2554   ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน   (โรงเรียนดีใกล้บ้าน )  ในปีการศึกษา 2555 ผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินภายนอกรอบที่ 3   ปีการศึกษา 2556  และ 2558  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลต้นแบบประจำเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนจัดการเรียนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2  

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-18 10:26:47 น.

โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5347-1487 อีเมล์: sanpasakwittaya@cme2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ สกุลวิทย์ โทรศัพท์: 0810257660 อีเมล์: siri_luck50@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]