โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน (เทศบาลน้อยสันป่าสักวิทยา)

      ๑. ด.ญ.อัจฉรา  จิตตะ                          นายกเทศมนตรีน้อย

      ๒. ด.ญ.กัญญารัตน์  สุริยา                    รองนายกเทศมนตรีน้อย

      ๓. ด.ญ.ณัฐชยาภรณ์  ร่างรัตน์               รองนายกเทศมนตรีน้อย

      ๔. ด.ญ.อภิชญา  เวียงคำ                     เลขานายกเทศมนตรีน้อย

      ๕ ด.ช.ดิษยพงษ์  ศรีเมือง                    สมาชิกสภาเทศบาลน้อย

      ๖. ด.ญ.ณัฐธิดา  อินทร์ชัย                    สมาชิกสภาเทศบาลน้อย

      ๗. ด.ญ.ศุภนุช  จิตต์อารี                       สมาชิกสภาเทศบาลน้อย

      ๘. ด.ญ.ธนัชชา    ช่างเรือน                   สมาชิกสภาเทศบาลน้อย

      ๙. ด.ช.ณัฐพงษ์  ศรีนวล                       สมาชิกสภาเทศบาลน้อย

    ๑๐. ด.ช.ธนกฤต  มหาวรรณ์                     สมาชิกสภาเทศบาลน้อย

    ๑๑. ด.ญ.ศุภาภรณ์  หงษ์ศักดิ์                  สมาชิกสภาเทศบาลน้อย

    ๑๒. ด.ญ.ศศิประภา  ธรรมชัย                   สมาชิกสภาเทศบาลน้อย

    ๑๓. ด.ช.พีรณัฐ  ยะบุญ                           สมาชิกสภาเทศบาลน้อย

    ๑๔. ด.ช.จตุรพงษ์  จันทร์สม                    สมาชิกสภาเทศบาลน้อย

    ๑๕. ด.ญ.ศุภาพรรณ  กิจเกตุ                    สมาชิกสภาเทศบาลน้อย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-18 10:26:47 น.

โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5347-1487 อีเมล์: sanpasakwittaya@cme2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ สกุลวิทย์ โทรศัพท์: 0810257660 อีเมล์: siri_luck50@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]