โรงเรียนวัดสันดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. ผอ.นภารัตน์ ปันทะนา                      ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. พระอธิการบุญส่ง  อุจจปุญโญ               กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3. นายถวิล  มูลแขม                                   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4. นายเกษม  ชัยยา                                   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  5. นางสุรางคนา  คำเขียว                          กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  6. นายสมบัติ นพคุณ                                  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  7. นางสุนีย์  ขวัญทอง                               กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  8. นางบานเย็น  พงศธรพิพัฒน์                    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  9. นายอินทร์ศร   จอมแปง                         กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:38:32 น.

โรงเรียนวัดสันดอนมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โทรศัพท์: 053019681 อีเมล์: sandonmoon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา เรืองกิตติเศรษฐ์ โทรศัพท์: 0884109668 อีเมล์: nitnoynaja_nitnoy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]