โรงเรียนวัดสันดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ - โรงเรียนวัดสันดอนมูล มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสุนทรียภาพด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นแห่งเรียนรู้เหมาะแก่การจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     

    ปรัชญญา * การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:38:32 น.

โรงเรียนวัดสันดอนมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โทรศัพท์: 053019681 อีเมล์: sandonmoon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา เรืองกิตติเศรษฐ์ โทรศัพท์: 0884109668 อีเมล์: nitnoynaja_nitnoy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]