โรงเรียนวัดสันดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ - โรงเรียนวัดสันดอนมูล มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสุนทรียภาพด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นแห่งเรียนรู้เหมาะแก่การจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  ปรัชญญา * การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:38:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวกนกพิชญช์ มณี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทองศรี ปัญญาหลี

 • นางสาวกณิษฐา สุภาศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,091
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสันดอนมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โทรศัพท์: 053019681 อีเมล์: sandonmoon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา เรืองกิตติเศรษฐ์ โทรศัพท์: 0884109668 อีเมล์: nitnoynaja_nitnoy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]