โรงเรียนบ้านผาปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียน บ้านผาปูน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓ มีนายวิทยา  รักษาราษฎร์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีขนาดพื้นที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๔๐.๒ ตารางวา  มีอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวจำนวน ๑ หลัง ขนาด ๒ ห้องเรียน มีนักเรียนรุ่นแรก ๕๔ คน

              ในปีการศึกษา ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ อชม. ๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง

              ในปีการศึกษา ๒๕๓๐ โรงเรียนขอเปิดสอนระดับชั้นเด็กเล็ก

              ในปีการศึกษา  ๒๕๓๔  นายไกรลาส คุณยศยิ่ง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ อชม.๖ (เพิ่มเติม) ขนาด ๓ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง

              ในปีการศึกษา ๒๕๓๙ นายธวัช สุภา ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

              ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ นายสนอง จันทร์มา ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

              ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ - ๒๕๖๐ นายวินัย สังขวรรณะ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

               ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒  - ปัจจุบัน  นายอนันธชัย  อรุณทรงพร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

              จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นายอนันธชัย  อรุณทรงพร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการจำนวน ๑๐ คน พนักงานราชการ จำนวน ๑ คน  ครูธุรการ จำนวน 1 คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน ๑ คน มีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษารวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๒ คน โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก มูลนิธิร่วมกตัญญู ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  ขนาด ๘ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓.๙ ล้านบาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 11:57:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนันธชัย อรุณทรงพร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุจินต์ สรณะรังสรรค์

 • นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,275
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 081-7845849 อีเมล์: banphapoon
เว็บมาสเตอร์:: อมร ดวงดอก โทรศัพท์: 0817845849 อีเมล์: e.akamon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]