โรงเรียนบ้านผาปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ 

               “จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขบนพื้นฐานของสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น โดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างมีคุณภาพ”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-29 14:04:41 น.

โรงเรียนบ้านผาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 081-7845849 อีเมล์: banphapoon
เว็บมาสเตอร์:: อมร ดวงดอก โทรศัพท์: 0817845849 อีเมล์: e.akamon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]