โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ  (Mission)

  1.                 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.                 สร้างความเข็มแข็งในการจัดการเรียนรู้

  3.                 สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น

  4.                 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

  5.                 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  6.                 ส่งเสริมกิจกรรมเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน

  เป้าหมาย  (Goals)

  1.   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.   ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข

                  3.   ผู้เรียนปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้ถูกต้อง

                  4.   ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้

                  5.   ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

                  6.   ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน

  กลยุทธ์ระดับองค์กร

  1.              ปฏิรูปการเรียนรู้

  2.              เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  3.              ระดมและจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  4.              สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น

  5.              เน้นการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

  6.              ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  7.              เน้นการดำเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

  8.                 จัดกิจกรรมเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:43:41 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายศรนริน ปวงคำคง

 • นายอาณัติ กันทะพิงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,747
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 053-460117,053-460116 อีเมล์: maelanloungschool.co,th
เว็บมาสเตอร์:: วิจิตรา กาวิชัย โทรศัพท์: 0806764816 อีเมล์: vijitrakawichai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]