โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียน บ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 ตำบล ยางเปียง อำเภออมก๋อย   จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 โทร 053-460116  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่  12 ไร่  -  ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกองซาง

               ก่อตั้งเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2524  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน  ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่เห็นความสำคัญของการศึกษา  ชื่อโรงเรียนบ้านสบลาน สาขาห้วยปู  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา  ปีที่  1 – 6  งบประมาณ   2,000 บาท  มีนักเรียนทั้งสิ้น  57  คน  เป็นอาคารชั่วคราว 

               พ.ศ. 2525  คณะครู  กรรมการศึกษา   ชาวบ้านและบริษัทเหมืองแร่ดีบุกปิตุคี  ปรับพื้นที่ตั้งอาคารและได้รับงบประมาณจากทางราชการ  250,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ อ.ชม. 6  จำนวน 1  หลัง  2  ห้องเรียน

               15  กันยายน  2526  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  3  ที่นั่ง   20,000  บาท 

               ปี  พ.ศ.2528  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  200,000 บาท  ต่อเติมอาคารแบบ อ.ชม.6  จำนวน  2  ห้อง

               18  กรกฎาคม  2528  ได้แยกเป็นเอกเทศจากโรงเรียนบ้านสบลาน  ชื่อโรงเรียนบ้านห้วยปู

               27 มีนาคม 2530  ได้มีคำสั่งเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้ง  ชื่อโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง        

               14 ธันวาคม  2534  เปิดห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านกองซาง  หมู่ที่  12  ตำบลยางเปียง  ชื่อโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านดอยซาง

               กุมภาพันธ์  2536  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์  ได้สร้างอาคารเอนกประสงค์   ยาว  6  เมตร  กว้าง  4  เมตร

            พฤษภาคม  2536  ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านดอยซาง  ได้รับคำสั่งให้เป็นโรงเรียนสาขา  ชื่อโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงสาขาดอยซาง

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:27:33 น.

โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุคนทิพย์ เลาย่าง โทรศัพท์: 0951343236 อีเมล์: 1983sukhonthip@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]