โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายชินกร  เสริมมติวงศ์          ผู้ทรงคุณวุฒิ

  2. นายสุวรรณ  เสริมมติวงศ์        ผู้แทนองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  3. นายทวี   เสริมมติวงศ์             ผู้แทนชุมชน

  4. นายขันติ  เลาย่าง                   ผู้แทนผู้ปกครอง

  5. นายพรทวี  วนาสะพรั่ง             ผู้แทนศาสนา

  6. นางสาวบุปผา   บงกชผล       ผู้แทนศิษย์เก่า

  7. นายคึ   เลาย่าง                       ผู้แทนครู

  8. นายอนิรทธิ์  เขตสมุทร์            ผู้บริหารโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:27:33 น.

โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุคนทิพย์ เลาย่าง โทรศัพท์: 0951343236 อีเมล์: 1983sukhonthip@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]