โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิง สุชานรี  เสริมมติวงศ์      ประธานนักเรียน

  2. เด็กชายพงศ์พยัต   เสริมมติวงศ์     รองประธาน

  3.เด็กชายภัทรพงษ์   ผลสายชล        กรรมการ

  4. เด็กชายสราวุธ       เลาหาง           กรรมการ

  5. เด็กหญิงอรสา        ผลกระสินธุ์      กรรมการ

  6. เด็กหญิงสโรชิณี     แฮแก้ว           กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:27:33 น.

โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุคนทิพย์ เลาย่าง โทรศัพท์: 0951343236 อีเมล์: 1983sukhonthip@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]