โรงเรียนบ้านดงดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

           

               

  ลำดับ   ชื่่อ ผู้แทน ตำแหน่ง
  1   นายจรัล             นะวะโต ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  2   นายชลธี            จั๋นตา ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  3   นางศิริรัตน์        ไชยวงค์ ผู้แทนครู กรรมการ
  4   นายทิศ             ปานา ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  5   นายอุดมศักดิ์     กริชเมืองแมน ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
  6   นางประนอม       ตั๋นแก้ว ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  7   นายดอก            แก้วมี ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
  8   นายพงศ์ศักดิ์      วรรณจักร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  9   นายนิเวศน์         สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

            

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-18 09:33:55 น.

โรงเรียนบ้านดงดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 053-460097 อีเมล์: bandongdam.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรางค์ฉัตร กาศวิบูลย์ โทรศัพท์: 0850399329 อีเมล์: bam.prangchat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]