โรงเรียนบ้านดงดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ  ( Mission )

            ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ

   

   

   

   

  เป้าหมาย / ( Goal )

   

  ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านดงดำ  มีการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี  และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-18 09:33:55 น.

โรงเรียนบ้านดงดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 053-460097 อีเมล์: bandongdam.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรางค์ฉัตร กาศวิบูลย์ โทรศัพท์: 0850399329 อีเมล์: bam.prangchat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]