โรงเรียนบ้านแปลง 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • E-Service
 •  

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ด.ญ.ฐาติรัตน์ ชัยบาล ประธานนักเรียน

  ด.ญ.ชุติกาญจน์ อินทจักร์ รองประธานนักเรียน

  ด.ญ.กุลปรียา  วงค์ริยะ เลขานุการ

  ด.ช.ศักดินนท์ อินทิม กรรมการ

  ด.ญ.ปานไพลิน กลิ่นทับ กรรมการ

  ด.ช. ยศพงษ์  ชัยบาล กรรมการ

  ด.ช.วงศธร  เจภูติ กรรมการ

  ด.ช.อาณัฐ  โสภาพันธุ์ กรรมการ

  ด.ญ.ธัญสิริ นิสังกาส  กรรมการ

  ด.ช.ภูวารินทร์ อินทจักร์ กรรมการ

  ด.ช. ณัฐดนัย  จันทร์เรือน  กรรมการ

  ด.ช.วรชิต ทาแดง กรรมการ

  ด.ช.สหรัฐ  หนูเปี้ย  กรรมการ

  ด.ญ.วรรณิภา  เกิดรุ่ง  กรรมการ

  ด.ช.กิตติพงษ์  ซางเลง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-29 21:40:37 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางกัญญาภัค เงาใส

 • นางสาววันเพ็ญ เทิดนาธาร







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,751
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านแปลง 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 0991829851 อีเมล์: panplangha@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางราตรี สิทธิ์คงตั้ง โทรศัพท์: 0962340619 อีเมล์: kruratree1928@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]