โรงเรียนบ้านแปลง 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • E-Service
 •  

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ด.ช.ปองภพ  ชัยบาล   ประธานนักเรียน

  ด.ช.นภสินธิ์  เขียวมัง   รองประธานนักเรียน

  ด.ญ. หทัยรุัตน์  จันทร์อ้าย  เลขานุการ

  ด.ญ.เบญญาภา   ตันมูล กรรมการ

  ด.ญ.พัชรา  สุยะนันท์ กรรมการ

  ด.ญ. อภิชญา   แสงคร้าม กรรมการ

  ด.ญ.ณัฐสุดา   จันทร์อ้าย กรรมการ

  ด.ช.จตุรวัฒน์   กังขอนนอก  กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 14:58:12 น.

โรงเรียนบ้านแปลง 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 0936385321 อีเมล์: panplangha@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางราตรี สิทธิ์คงตั้ง โทรศัพท์: 0962340619 อีเมล์: kruratree1928@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]