โรงเรียนบ้านแปลง 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • E-Service
 •  

 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  โรงเรียนบ้านแปลง 5

   

   

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  นางปราณี            มั่นขัน                                      

  ่       ครูคศ.3              
  นางกัญญาภัค      เงาใส                                                    ครูคศ.2

  นายณัฐกานต์      ชัยวงค์

         ครูคศ.1

  นางกุลรัศมิ์          ถาบุญ

         ครูคศ.1

  นางสาวสุภาพร     กาดใจเข็ม

         ครูคศ.1

  นางสาววันเพ็ญ    เทิดนาธาร

         ครูคศ.1

  นางราตรี             สิทธิ์คงตั้ง

    ครูพนักงานราชการ

  นางระพีพรรณ      พจนาปิยะกุล

    ครูพนักงานราชการ

  นางปัทมนันท์      ชัยบาล

    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  

  นายศักดิ์ชัย         ชาญชัยวรพงศ์

        ครูจ้างสอน

  นางสาววันวิสา     ใหม่นวล

        ครูธุรการ

   

   ครูคศ.1

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-29 21:40:37 น.

โรงเรียนบ้านแปลง 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 0991829851 อีเมล์: panplangha@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางราตรี สิทธิ์คงตั้ง โทรศัพท์: 0962340619 อีเมล์: kruratree1928@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]